Документи

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕГАПРОСТІР», надалі за текстом Провайдер», в особі директора Гавази Ю.С., що діє на підставі Статуту, є резидентом України та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ за рішенням № 298 від 21.06.2012 року, та має ліцензію НКРЗІ № 9153 від 10.08.2017 року керуючись Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 11.04.2012 р., ст. 205, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, та вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗІ

Ліцензії ТОВ"Мегапростір"

Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом України

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ "МЕГАПРОСТІР" 2020 р.

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ “МЕГАПРОСТІР”

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ "МЕГАПРОСТІР" 2019 р.

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ “МЕГАПРОСТІР”

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ "МЕГАПРОСТІР" 2018 р.

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ “МЕГАПРОСТІР”

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ "МЕГАПРОСТІР" 2017 р.

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ “МЕГАПРОСТІР”

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ "МЕГАПРОСТІР" 2016 р.

Протоколи вимірювання швидкості ТОВ “МЕГАПРОСТІР”

visa/mastercard